Česta pitanja i Odgovori u vezi BWRT®   P: Hoću li morati da otkrivam svoje strahove? O: Ne – za BWRT® nije potrebno. Zapravo, BWRT® praktičar ne mora da zna o kom se strahu radi. P: Da li morate biti zaista loše da bi terapija delovala? O: Ne! BWRT®...

read more