BWRT® SRBIJA

Česta Pitanja i Odgovori u vezi BWRT®

cesta pitanja i odgovori u vezi bwrt terapije

Česta pitanja i Odgovori u vezi BWRT® P: Hoću li morati da otkrivam svoje strahove? O: Ne – za BWRT® nije potrebno. Zapravo, BWRT® praktičar ne mora da zna o kom se strahu radi. P: Da li morate biti zaista loše da bi terapija delovala? O: Ne! BWRT® pomaže kod svih vrsta neprijatnih situacija i stanja. P: […]